Chúng tôi giúp việc học tập, kiểm tra, ra bài tập… trở nên đơn giản và gây hứng thú nhiều hơn cho học sinh và giáo viên

Vui

Vì sao vận động viên trượt tuyết khi bay lại quay tay?

Người trượt tuyết nhảy từ dốc lấy đà, lúc bay đã dùng tay để quay - tay trái quay ngược chiều kim đồng hồ, tay phải theo chiều kim đồng hồ. Làm như thế nhằm mục đích gì?

Chi tiết

Học

The Scottish Parliament and law making

This free course, The Scottish Parliament and law making, explores the law makin

Chi tiết